Rejsevilkår

Rejsevilkår for grupperejser

Generelle vilkår for Grupperundrejser. Vilkårene gælder for alle grupperejser med mindre noget andet er oplyst.

På rejser med særskilte vilkår vil vi oplyse dette sammen med den specifikke tur. Vi gør opmærksom på at alle rejsende er pligtige til at sætte sig ind i rejsevilkårene.

Tilmelding

Man kan tilmelde sig vores gruppeture ved at benytte tilmeldingsskemaet på vores hjemmeside, ved at sende os en mail eller ved at ringe til en af vores rejsekonsulenter. Tilmeldingen er bindende fra vi bekræfter rejsen. Vi anbefaler at melde jer på turen så tidligt som muligt, da turene hurtigt bliver udsolgt.

Depositum og restbetaling

Når rejsen er bestilt, sender vi dig/jer en bekræftelse og faktura på depositum. Depositummet udgør normalt 20 % af totalprisen og forfalder til betaling indenfor 7 dage. Størrelsen på depositummet kan variere hvis en eller flere af underleverandørerne har strengere krav end normalt ved forhåndsbetaling. Dette vil du/I i så fald få besked om ved bestilling. Restfakturaen bliver sendt til dig/jer ca. 10 - 12 uger før afrejse. Ved bestilling af rejse mindre end 12 uger før afrejse forfalder hele rejsens beløb til betaling umiddelbart efter fremsendelse af betalingsinformation og ordrebekræftelse. Overholdes fristen for betaling af restbeløbet ikke bortfalder aftalen og du/I mister det indbetalte depositum.

Navn ifølge pas

Så snart du/I modtager bekræftelsen på bestillingen, er det vigtigt at du/I kontroller at alle navne som fremgår af rejseplanen stemmer overens med passet. Dette er meget vigtigt i forhold til flybilletterne og eventuelle visum. Tag kontakt til din rejsekonsulent med det samme ved eventuelle uoverensstemmelser. Venligst bemærk at det i mange tilfælde ikke er muligt at ændre navn på flybilletter. Grupperundrejser er ikke ansvarlig for eventuelle uoverensstemmelser.

Rejse- og afbestillingsforsikring

Alle rejsende skal have en god rejseforsikring. Vi samarbejder med Europæiske Rejseforsikring som har et unikt netværk over hele verden. I tillæg samarbejder Europæiske Rejseforsikring blandt andet med Sømandskirken. Kontakt os for bestilling af rejse- og afbestillingsforsikring. Bemærk at afbestillingsforsikringen skal købes samtidig med rejsen for at den er gyldig, uafhængig af om den købes igennem os eller dit forsikringsselskab.

Pas og visum

Det er den rejsende eget ansvar at have pas og visum i orden inden afrejse. Passet skal minimum være gyldig i 6 måneder efter udrejse fra det aktuelle land. Vi informerer om visumkrav på vores hjemmeside og i rejseprogrammet, og forholder os til visumkravene for danske statsborgere. Hvis du ikke rejser med dansk pas er du selv ansvarlig for at tjekke de aktuelle visum regler for dit statsborgerskab på de destinationer som skal besøges.

Alle danske statsborgere med stop i USA skal registrere sig elektronisk på forhånd. Dette kan gøres på følgende hjemmeside https://esta.cbp.dhs.gov/esta senest 3 dage før afrejse fra Danmark og koster USD14 per person. Registreringen er gyldig i 2 år og man kan rejse frem og tilbage så mange gange man vil. Opholdet må dog maks. være 3 måneder ad gangen.

Navneændring

Hvis det er muligt at foretage en navneændring eller anden form for ændring bliver der beregnet et gebyr på kr. 2000 per person per ændring i tillæg til gebyrer som tilkommer fra leverandørerne. Vær opmærksom på at enkelte leverandører, specielt flyselskaber, ikke altid tillader navneændringer.

Afbestilling

Følgende gebyrer gælder ved afbestilling:

  • Før restfaktura er indbetalt: Tab af depositumsbeløb.
  • Efter at restfaktura er indbetalt: Ingen refundering.
  • Hvis man ikke møder op på afrejsedagen, eller ikke har de nødvendige papirer i orden: Ingen refundering.

Hvis særskilte afbestillingsvilkår gælder for din rejse, vil du/I få information om dette ved bestilling.

Det anbefales at den rejsende har en afbestillingsforsikring som dækker udgifter ved egen sygdom, akut sygdom eller død i nærmeste familie. Husk at tjekke at din afbestillingsforsikring dækker hele det beløb rundrejsen koster.

Forbehold

Der tages forbehold for prisændringer grundet forhold som vi ikke har indflydelse på. For eksempel ændring i valutakurser, olie- og brændstofspriser, skatter og afgifter. Ved stigninger som følge af eventuelle ændringer vil dette blive faktureret uden varsel senest 21 dage før afrejsedato. Dette gælder også selv om restfaktura er sendt og betalt tidligere. Ved en eventuel efterfakturering udregnes differencen mellem valutakurs ved ordrebekræftelse og valutakurs på tidspunktet for efterfakturering. Dette gælder kun de elementer som vi betaler eksterne leverandører i udenlandsk valuta. Ved prisforhøjelse på mere end 10 procent kan kunden ophæve aftalen. Ved reduktioner i valuta, oliepriser, skatter og afgifter eller lignende vil dette på den anden side give en tilsvarende reduktion i prisen.

Flytider og flyselskab kan blive ændret som følge af forhold som vi ikke har indflydelse på. Væsentlige ændringer som sker efter bestilling skal meddeles den rejsende skriftligt. Øvrige forhold som vi ikke har kontrol over som f.eks. uroligheder, lukkede veje, skovbrande, sejlforhold, strejke kan føre til ændringer i rejseprogrammet. Vi vil i det tilfælde ændre rejseprogrammet så godt som muligt uden et erstatningsansvar opstår.

Minimumsantallet for betalende deltagere vil blive oplyst for hver af vore gruppeture på vores hjemmeside. Ved færre deltagere end minimumsantallet vil Grupperundrejser kunne aflyse rejsen, øge prisen eller tilbyde turen uden dansk rejseleder. De rejsende vil i så fald blive informeret om dette senest 40 dage før afrejse. Stiger prisen med mere end 10 procent, vil deltagerne kunne framelde sig turen og få tilbagebetalt hele det indbetalte beløb.

Mangler som påvises under rejsen

Hvis kunden mener, der er grund til at klage eller kan påvise mangler under rejsen, skal klagen omgående rettes til leverandøren på destinationen (for eksempelvis et hotel), således at fejl/mangler kan udbedres eller problemet kan løses. Hvis der ikke findes en løsning på problemet, må dette påpeges skriftligt med underskrift fra leverandøren til Grupperundrejser, således at Grupperundrejser efterfølgende har mulighed for at undersøge problemet med leverandøren. Evt. tvist kunden og Grupperundrejser i mellem, vil blive afgjort ved dansk ret.

Krav til deltagelse

Turens deltagere skal rette sig efter de ordensbestemmelser og anvisninger som bliver givet af arrangøren, rejselederen, transportører og andre som har ansvar i forbindelse med gennemførelsen af grupperejsen. Deltageren skal selv være i stand til at transporterer sin egen bagage og til at kunne rejse uden assistance. Ved specielle behov er det vigtigt at oplyse om dette ved bestilling. Vær opmærksom på at lokale guider vil kommunikerer på engelsk og at vi anbefaler at man har en grundlæggende forståelse for engelsk for at få mest mulig udbytte af rejsen. Ved eventuelle allergier skal man informere om dette til os ved bestilling. Vi vil sammen med vores leverandører gøre vores bedste for at maden bliver tilpasset, men vær opmærksom på at alle ønsker ikke altid kan opfyldes.

Deltagere

På alle vores rundrejser med skandinavisk rejseleder kan deltagerne være fra Norge, Sverige og Danmark. På alle vores rundrejser med dansk rejseleder vil de fleste, hvis ikke alle deltagerne være danske.

Vaccinationer

For information om vaccinationer kontakt din læge eller se www.ssi.dk for aktuel information. Vi anbefaler at tjekke dette i god tid, da nogle vaccinationer skal ordnes et vist antal uger før afrejse for at være effektiv.

Lov om pakkerejser

Grupperundrejsers vilkår bygger på Lov om Pakkerejser, for de rejser som falder ind under definitionen. En pakkerejse består af flybillet og landarrangement som eksempelvis hotel, udlejningsbil, autocamper, ture m.v. Grupperundrejser virker som formidler mellem kunden, flyselskab, hoteller og turarrangører. Grupperundrejser kan derfor ikke holdes ansvarlig for forsinkelser, udgifter ved uheld, skader eller tyveri.

Grupperundrejser er medlem af Rejsegarantifonden med nummer 2287.
Kontakt os

Ryesgade 27, 8000 Århus C
86 20 45 20

Nyhedsbrev

Udfyld med navn og e-mailadresse for at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Nyhedsbrevet udsendes i samarbejde med Australienrejser og Fijirejser.

grupperundrejser logo transparent

Ryesgade 27, 8000 Århus C
86 20 45 20
© Grupperundrejser
Design: Fandango
Rejsegarantifonden
iata graa
aussie specialist
Australienrejser
Fijirejser
STA Travel